Dit bericht is ook beschikbaar in: Engels

Componeren voor accordeon

Componisten die voor accordeon willen schrijven, zijn vaak nog niet bekend met alle mogelijkheden van het instrument, wat de beperkingen zijn en hoe alles te noteren. In aanvulling op de bestaande literatuur  probeer ik componisten met uitleg, muziekfragmenten, nootvoorbeelden en video’s enige handvatten en richtlijnen te geven.

Naast de technische mogelijkheden en beperkingen heb ik ook gepoogd dit alles in een muzikale context te plaatsen. De technische voorbeelden zijn gebaseerd op bestaande werken, omdat ik denk dat een muzikale context nuttig kan zijn om het muzikale resultaat te ervaren en te horen.

Het liefst werk ik op basis van een auditief/muzikaal uitgangspunt. Met een duidelijk beeld van wat de componist wil horen, of wat hij wil uitdrukken, kunnen we uitzoeken hoe we jouw ideeën via het instrument kunnen vertalen. Dit nodigt zowel de uitvoerder als de componist uit om creatief te zijn en open te staan voor nieuwe inzichten, klanken en technieken.

© Erica Roozendaal

Algemene informatie

De accordeon valt onder de aerofonen, samen met o.a. de mondharmonica en harmonium. Het woord accordeon werd voor het eerst gebruikt in 1829 door Demian. De naam is afgeleid van Akkord: muzikaal akkoord.

Het geluid wordt geproduceerd door een doorslaande tong. Door de balg te openen en op de knoppen te drukken, kan er lucht door het riet stromen. De toonkwaliteit kan niet worden veranderd, maar we kunnen de dynamiek regelen met de balg en de articulatie met de toetsen.

Een zijaanzicht van het palletmechanisme in een (piano)accordeon. Bron: wikipedia.

De klassieke accordeon werd ontwikkeld rond het begin van de jaren 1950. Hij wordt ook wel free-bass accordeon, bajan en moderne concertaccordeon genoemd. Het belangrijkste verschil tussen een klassieke accordeon en de meer bekende traditionele accordeon is het mechaniek van de linkerhand.

De klassieke accordeon heeft de mogelijkheid om over te schakelen van het bekende ‘oom-pah pah’ vooraf bepaalde akkoordensysteem in de linkerhand naar een enkeltonig manuaal klavier – waardoor een spiegelbeeld van de rechterhand ontstaat

Een ander opvallend verschil is de klank van het verdubbelde 8-voets register (het hoofdstuk over registers geeft gedetailleerde informatie). In plaats van het creëren van een tremolo veroorzaakt door interferentie veroorzaakt door 2 tongen met een licht verschillende stemming, creëert de klassieke accordeon geluid door het combineren van twee koren met een verschillende geluidskwaliteit, in plaats van een verschillende stemming.

Bij het schrijven voor twee handen wordt de linkerhand op de onderste notenbalk geplaatst en de rechterhand op de bovenste notenbalk. Kruislings noteren is niet handig, omdat onze linker- en rechterkant twee verschillende delen van het instrument zijn. Dus of je noten op de onderste of bovenste notenbalk plaatst, is gebaseerd op welke hand de noten speelt en niet op de toonhoogte. Accordeonspelers zijn bekend met diskant- en bassleutel.

Balg en geluidsproductie

De accordeon zelf heeft weinig resonantie. Een verandering in klankkleur kan worden gecreëerd door registers (zie hieronder). Omdat de accordeon een instrument met ‘doorslaande tongen’ is, delen we veel eigenschappen met blaasinstrumenten.

Hoe lager de toon, hoe groter de tong. Daarom hebben lage tonen meer lucht nodig, wat resulteert in een dominantere klank als je een interval speelt. Dit is iets om in gedachten te houden als je brede intervallen schrijft.

Je zou de balg kunnen zien als de ‘ziel’ van het instrument: door de balg te openen of te sluiten gaat de lucht door een of meer tongen en laat het instrument klinken. Omdat er maar één balg is, kunnen we geen twee lijnen met twee handen en verschillende dynamiek spelen.

Daarom wordt de dynamiek tussen de twee notenbalken genoteerd. Maar we kunnen wel differentiëren in dynamiek door articulatie, registratie of het verdelen van tonen in verschillende handen. Je kunt bijvoorbeeld de onderste lijn in deze fuga van Bach benadrukken door articulatie:

uit BWV 539 by Bach

Hier is een voorbeeld van onjuiste notatie van dynamiek: een sforzando spelen in de linkerhand terwijl de rechterhand een crescendo heeft is onmogelijk:

De linkerhand bedient de balg en is verantwoordelijk voor de dynamiek. Je kunt een toon al niente inzetten, of met een attack, of iets daartussenin:

Balgvibrato De accordeonist kan op verschillende manieren een vibrato spelen. Het kan met de linkerhand, rechterhand, de handpalm, door je hand te laten trillen, door tegen het instrument aan te duwen, door je benen te trillen of op een andere manier de accordeon in beweging te brengen. Door visueel te noteren hoe je de vibrato wil laten klinken, kan de speler zelf aan de slag met hoe hij dat voor elkaar kan krijgen.

Rechts staan drie voorbeelden van verschillende vibrati. Samandari werkte met een visuele notatie van het vibrato, die de richting en snelheid visueel duidelijk maakt.

Martin koos ervoor om een extra notenbalk voor de balg te gebruiken om het ritme van het vibrato te noteren.

Sørensen koos ervoor om ‘sempre vibrato’ te schrijven, om aan te geven dat er een constante lijn door het hele deel loopt.

From Murmur in the Wind, by Farshid Samandari
From Three Melodies, by Maria Eduarda Martin
From Looking on Darkness, by Bent Soerensen

Een andere veelgebruikte balgtechniek is de bellowshake. Het is enigszins vergelijkbaar met een tremolo voor strijkers. De bellowshake kan op verschillende manieren worden genoteerd: Door gebruik te maken van de п en v symbolen (п betekent open en v betekent sluiten), of door simpelweg BS (‘bellowshake’) en NB (Normal Bellow) schrijven.

Soms wordt een ritmische notatie gebruikt, bijvoorbeeld als je het ritme van de bellowshake wilt aangeven.

Het dynamisch bereik bij het spelen van een bellowshake is kleiner dan bij een normale balg, maar het is mogelijk om crescendo’s, accenten, enzovoort te creëren. 

Bellowshake in drie of vier is ook mogelijk, door slechts één hoek van de balg te gebruiken om een pauze in de luchtstroom te creëren. Dit wordt een ricochet genoemd. 

Black Birds by Kalevi Aho
Murmur in the Wind by Farshid Samandari
Leid mit.. mitleid by Jelle Verstraten

Knoppen en toetsen

Er zijn veel verschillende klaviersystemen die allemaal hun eigen sterke en zwakke punten hebben. Ik speel de chromatische knopaccordeon met een convertorsysteem. De convertor maakt dat ik kan switchen van standaardbas naar melodiebas. De convertor en c-griff wordt nu als standaard beschouwd binnen de klassieke muziek, samen met de klassieke accordeon met een pianotoets in de rechterhand met grotendeels hetzelfde bereik.

Ik speel op een Pigini Sirius Bayan c-griff, met knoppen aan beide kanten. Op dit instrument hebben de linker- en rechterhand hetzelfde bereik. De foto links toont het exacte bereik en het instrument zelf. Het bereik verschilt enigszins per model.

De rechterkant toont een afbeelding van de twee gebruikelijke systemen van de rechterhand. De drie rijen daaronder zijn in chromatische volgorde. De twee bovenste rijen zijn gedubd, om meer vingerzettingsmogelijkheden te creëren. Ik speel het c-griff systeem, waarbij de c op de eerste rij ligt en de chromatische beweging van boven naar beneden gaat. Omdat de toetsen dicht bij elkaar liggen, kan ik twee octaven plus een kwint in één hand bereiken. Een groot bereik maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het volgende motief legato te spelen:

Pigini Sirius
Het bereik van mijn Pigini
B-griff of Do-3
C-griff of Do1
from: Sequenza VII (Chanson) - L. Berio

Het linkersysteem heeft twee systemen:
– het free-bass (of melodiebas) systeem
– het standaardbas of stradella bas systeem

Op de melodiebas staat 1 knop voor 1 toon. Op standaardbas kun je met 1 knop een heel akkoord laten horen.

Het melodiebas systeem heeft hetzelfde systeem als de rechterhand, maar dan gespiegeld. Je kunt dus melodieen spelen. 

De Stradella-layout

De notatie voor stradella bas is anders dan de standaardnotatie. Dit is nodig omdat niet alle instrumenten dezelfde akkoordposities hebben – ook al liggen ze altijd vast. Men schrijft de enkele noten altijd als een noot onder C3, en de akkoordnoten worden erboven geschreven. 

Zie rechts drie voorbeelden van standaardbas: Crabb’s arrangement van Piazzola, Berio’s Sequenza en Sanchez-Verdú om een indruk te krijgen van drie verschillende manieren om SB te gebruiken.

Het stradellabassysteem is het oorspronkelijke linkshandige systeem van ons instrument. Het is gebaseerd op westerse harmonie. Er zijn twee rijen lage enkele noten en vier rijen akkoorden. Boven de drie geluidsfragmenten staat een afbeelding van de layout. Ausencias - A. Piazzolla (arr. James Crabb)
from: Sequenza VII (Chanson) - L. Berio
from: Arquitecturas del Silencio - J.M. Sanchez-Verdu

Het linker melodie bassysteem heeft hetzelfde systeem als de rechterhand, maar dan in spiegelbeeld. Het overschakelen van standaardbas naar melodiebas gebeurt tegenwoordig door een interne mechanische schakelaar. De knoppen blijven hetzelfde, maar de noten veranderen. Je kunt dus geen akkoordbassen en melodiebassen tegelijk spelen.

De grondtonen van het standaardbassysteem blijven echter altijd bereikbaar. Dit maakt het mogelijk om hoge tonen te combineren met een toon uit het laagste octaaf in één hand, omdat ze beschikbaar zijn op de 5e en 6e rij.

Technisch gezien is de linkerhand iets minder flexibel dan de rechterhand, omdat we de balg ook met de linkerhand bedienen en we de duim links beperkt kunnen toepassen. 

Hoewel het bereik in linker- en rechterhand vergelijkbaar is, was het doel van de linkerhand oorspronkelijk de lagere begeleiding en het is nog steeds ontwikkeld met dit in gedachten. Lage noten in de linkerhand spreken makkelijker aan in vergelijking met de rechterhand en hoge noten vice versa in de rechterhand.

Je kunt, afhankelijk van de geluidskwaliteit van de muziek, keuzes maken welke hand wat speelt.

 
 
from Looking on Darkness by Bent Soerensen
from Lightscape, by Saeed Mirzazadeh
from Flashing, by Arne Nordheim

Registers

In de rechterhand heeft een accordeon over het algemeen vier verschillende tongblokken, vergelijkbaar met de verschillende registers op een orgel.

Alle vier de tongblokken hebben een verschillende klank. Ze kunnen apart worden gebruikt of gecombineerd met een van de andere blokken, met andere woorden: je kunt een 16 voet met een 8 voet combineren, bijvoorbeeld. 

De linkerhand heeft drie blokken. Twee blokken zijn altijd een 8′ en een 2′, en afhankelijk van het instrument is het derde blok een 4′ of een extra 8′.

In de linkerhand zijn de combinatie-mogelijkheden beperkter. Niet alle blokken kunnen alleen gespeeld worden, daarom hebben we maar vier registers. Mijn instrument heeft 8′, 8’+8′, 2′ en 8’+8´+2′.

symbolen voor register links
Symbolen voor register rechts

Klank De klank van het instrument verschild in beide handen, dus de 8′ in de linkerhand is anders dan de 8′ in de rechterhand. De tongen van de linkerhand zijn letterlijk groter en de linkerhand is meer geschikt voor de lage octaven – natuurlijk rekening houdend met wat de muziek beoogt.

Door de bouw van het instrument komt de klank van de rechterhand directer aan bij de luisteraar. Het laagste octaaf heeft tijd nodig om aan te spreken, wat bij de linkerhand een minder groot probleem is.

Notatie In de rechterhand gebruikt men een cirkel met drie kamers om de registratie te noteren. In de linkerhand wordt de voorkeur gegeven aan een rechthoek.

Het noteren van registers is geen must en kan worden overgelaten aan de keuze van de uitvoerder. Houd in gedachten dat de klank en het contrast van registers verschilt van instrument tot instrument. 

Sommige componisten maken echter heel specifiek gebruik van registers, waarin de wisseling zelf ook onderdeel is van de muziek. Zie de voorbeelden rechts.

from Black Birds, by Kalevi Aho
from De Profundis by Gubaidulina

Moderne speeltechnieken

Toonhoogte buigen
Dit staat ook bekend als tone glissandi en wordt gecreëerd door druk uit te oefenen op de balg en heel zachtjes een knop half in te drukken. De manier waarop dit werkt is door de luchttoevoer te beperken, zodat het riet niet tot zijn natuurlijke trillingssnelheid kan komen. Je kunt de buiging met de balg regelen – meer druk betekent een grotere buiging.

De toon kan alleen dalen. Het is mogelijk om op de lagere toonhoogte te beginnen, maar dat vereist wel wat voorbereiding. Tone glissandi werken het best in de rechterhand. Lagere tonen buigen gemakkelijker en zijn gemakkelijker te controleren – het laagste octaaf kan vaak een kleine terts buigen. Boven d’ wordt het buigen een uitdaging en kom ik zelden boven een kwarttoon uit.

Een zuivere pitch-bend kan alleen worden gecreëerd door een register met één tong. Het gebruik van combinaties van tongen resulteert in het minder horen van een buiging en het meer horen van een valse toon, omdat alle tongen verschillend reageren. Verder werkt het gebruik van een casottoregister in het algemeen beter.

 In Looking on Darkness wordt de toonhoogte van het einde van de toon aangegeven, net als de vraag of het einde niet op een eigenlijke lagere toets moet worden gespeeld of moet worden aangehouden als een buiging van de toets erboven.

In Black Birds is de enige informatie het glissando zelf. De buiging zelf is belangrijker – de uiteindelijke toonhoogte ligt niet vast.

from Looking on Darkness by Bent Soerensen
from Black Birds by Kalevi Aho

Knopglissandi

Er zijn twee verschillende knopglissandi. Het kan gemaakt worden door op één noot tegelijk te schuiven of op een hele cluster. Alleen een pianoklavier kan een glissando maken over witte toetsen. Op een knoppenklavier resulteert een verticale glissando in een glisando met kleine tertsen.

Clusters kunnen gemaakt worden met de palm van de hand, een vuist, de onderarm of een paar vingers. Als er een specifieke techniek nodig is, wordt dit genoteerd door simpelweg te schrijven wat je moet gebruiken.
Een cluster wordt genoteerd door zwart gevulde nootwaarden binnen de laagste en hoogste nootwaarde.
Voor beide technieken is een duidelijk visueel beeld van het gewenste klankresultaat optimaal:

From Roadrunner by John Zorn
from Flashing by Arne Nordheim

Percussieve geluiden

Er zijn verschillende soorten percussiegeluiden die vaak worden gebruikt: luchtknop, knopgeluid, het aanslaan van de balg en het klikken van registerwisselingen. In alle gevallen is het verstandig om een uitvoerende noot te schrijven, ook als de notatie gangbaar is.

Het Handboek accordeonnotatie stelt hoofdletters voor om aan te geven welke toonhoogteloze klank gebruikt moet worden: K (Keyboard), B (Bellows), R (Register). Zie het voorbeeld hieronder. De klanken worden vaak genoteerd met een ‘x’ als notenkop, een notatie die ook bij andere instrumenten wordt gebruikt. De ‘x’ kan ook worden omcirkeld zodat de lengte van de noot precies kan worden genoteerd.

Luchtgeluid

De linkerhand heeft een luchtknop, die zowel voor muzikaal als praktisch gebruik kan dienen. Je kunt het behandelen als een noot, in de zin dat je dynamiek kunt maken, bellowshake kunt gebruiken, enzovoort, met het luchtgeluid.

Omdat het luchtgeluid door de linkerhand wordt gespeeld, kan het praktisch zijn om de luchtgeluiden in de linkerhand te noteren en andere toonloze geluiden in de rechterhand. Een andere optie is om de ruimte tussen de twee notenbalken te gebruiken, of een extra notenbalk.

Specifieke balgrichtingen kunnen worden genoteerd terwijl de luchtknop wordt gebruikt, maar dit is niet nodig omdat het alleen een visueel effect heeft, het heeft geen invloed op de ‘luchtklank’.

Links & credits

Alle opnames zijn door mij gemaakt, tenzij anders aangegeven.

Ik ben dankbaar voor collega’s die vergelijkbaar werk hebben gedaan.

Nuttige informatie voor vervolgstudie is het Handboek accordeonnotatie, geschreven door Geir Draugsvoll en Erik Hoeysgaard, vertaald en bewerkt door James Crabb.

Iets voor mij componeren?

Wil je een accordeonstuk voor mij schrijven? Neem dan vooral contact met me op!

Wil je schrijven voor accordeon, cello en/of klarinet, en ben je geïnteresseerd om meer te leren? Misschien is de Roadrunner Academie iets voor jou.

Leuk dat je een abo neemt op de nieuwsbrief